Tuesday, June 29, 2010

Program HedStart

17 Jun 2010, Satu perjumpaan telah diaturkan dan disertai oleh pihak Mircosoft, pihak Prestariang (Microsoft Reseller), pihak HEMA, CICT dan MPMUTM.

Program ini merupakan satu program yang julung-julung kali diadakan. Oleh hal yang demikian, Universiti Teknologi Malaysia, UTM menjadi
pioneer program Microsoft HEdStart di mana mahasiswa boleh menggunakan perisian komputer Microsoft yang terkini.

Antara pakej yang ditawarkan ialah:
1. Live@edu
2. MSDNNAA
3. Microsoft Office 2010
4. Microsoft IT Academy
5. Dream Spark

Tujuan program ini adalah seperti berikut:

Menyedarkan mahasiswa bahawa kepentingan hak cipta.

Mewujudkan suasana yang menyerupai suasana perkerjaan supaya mahasiswa dapat menyesuaikan diri dalam pekerjaan. (sistem perhubungan yang berasas e-mail ). Majoriti syarikat dan koporat telah menggunakan sistem ini sebagai peralatan asas komunikasi.

Mewujudkan hubungan dua hala antara pentadbiran universiti dengan mahasiswa. Pentadbiran Universiti termasuk MPM akan menggunakan email ini dalam menyampaikan sebarang maklumat kepada mahasiswa dan mendapatkan maklum balas atau sebaliknya dengan kadar yang cepat dan cekap.

Harga pakej adalah sebanyak RM 180. Kos ini termasuk perisian operating system (windows), Microsoft Office, dan applikasi perisian Microsoft yang lain.

Tambahan daripada program HEdStart, satu kumpulan mahasiswa akan dilantik sebagai Microsoft Ambassador yang mana mereka akan dilatih untuk berkhidmat dengan mahasiswa dalam urusan pemasangan perisian Microsoft. Krew Microsoft Ambassador akan diberikan sijil daripada Microsoft yang mana apabila mereka berhasrat untuk berkerja dengan Microsoft nanti, mereka akan diberikan keutamaan terdahulu. Krew ini tidak terhad kepada Mahasiswa IT sahaja, pihak Microsoft juga memerlukan mahasiswa dari pelbagai bidang.


No comments:

Post a Comment