Wednesday, June 16, 2010

Setinggi-tinggi Tahniah Kami Ucapkan

Majlis Perwakilan Mahasiswa UTM ingin mengucapkan tahniah kepada Universiti Teknologi Malaysia kerana telah diiktiraf sebagai Unversiti Penyelidikan.

Seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib dalam perbentangan Rancangan Malaysia ke-10 pada tarikh 10 jun lalu, Universiti Teknologi Malaysia telah terpilih sebagai salah sebuah Universiti Penyelidikan untuk proaktif menyediakan ekosistem inovasi.
Status Universiti Penyelidikan (RU) diperkenalkan untuk memberi peluang yang lebih besar kepada mahasiswa meneroka idea-idea baru, menjalankan eksperimen dan kajian dengan lebih berinovasi, mengambil inisiatif bijak untuk meneruskan penerokaan kajian dan mengembangkan pengetahuan yang sedia ada.
Misi sebagai Universiti Penyelidikan adalah untuk menjadikan universiti sebagai medan perkembangan bangsa dimana penyelidik dan pelajar bertukar idea disamping bersama-sama menjalankan penyelidikan dalam persekitaran yang lebih konduksif kearah meningkatkan kualiti hidup.
Universiti Penyelidikan mempunyai 9 fokus utama untuk mencapai visi dan misi yang telah dinyatakan iaitu menjadi pemimpin dalam inovasi, untuk menghasilkan kejayaan pada peringkat yang lebih tinggi, untuk menghasilkan dapatan kajian berkelas antarabangsa, untuk menjadi pusat kecemerlangan dalam prioriti bangsa, untuk menghasilkan kesan yang lebih jelas dalam penerbitan penyelidikan, untuk menarik dan menghasilkan graduan berkelas tinggi, untuk menghasilkan minda yang terbaik untuk pengajaran dan penyelidikan, untuk menyediakan perekitaran yang lebih konduksif bagi menjalankan penyelidikan dn yang terakhir untuk memperkukuhkan cadangan penyelidikan daripada industri Negara.
Harapan kami sebagai pihak Majlis Perwakilan Mahasiswa supaya Universiti Teknologi Malaysia dapat melahirkan graduan yang mempunyai modal insan yang tinggi dalam konteks penyediaan pengalaman profesional dan dana penyelidikan dan pembangunan (R&D).
Klik di sini untuk mengetahui dengan lebih banyak lagi berkenaan UTM sebagai Universiti Penyelidikan.

No comments:

Post a Comment